АПК Портал

Главное меню
Добро пожаловать,
Логин:

Пароль:
Запомнить

[ ]
[ ]
[ ]

30% компенсация сельхозпроизводителям за отечественную сельхозтехнику!

До уваги сільхозвиробників!
В Україні стартувала державнв програма часткової компенсації вартості купленої у 2010 році складної сільськогосподарської техніки. Програма профінансована і з 16.09.10 почався прийом заявок на придбання техніки. В переліку техніки, що попадає під компенсацю є трактори та комбайни вітчизняного виробництва, а саме:
-Трактори Беларус- 82.1(потужність 81к.с.), Беларус-892 (потуність90 к.с.), Беларус-1221.1(потужність 130 к.с) виробництва "Торговий Дім Білорус МТЗ Україна".
-Трактори ХТЗ, виробництва Харківського тракторного заводу.
- комбайни КЗС-812СХ (Полессе GS-812), КЗС-1218СХ (Палессе GS-12) виробництва Україна. Текст постанови наведено нижче.
За детальною інформацією можна звертатись до офіційного диллера МТЗ, ХТЗ за телефоном:
(044)221-19-74, (067) 512-74-49 Ігор Юрійович.

Текст документа: Про затвердження Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 647- редакція від 28.07.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28 липня 2010 р. № 647
Київ
Про затвердження Порядку використання
у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду,
що спрямовуються на часткову компенсацію
вартості складної сільськогосподарської
техніки вітчизняного виробництва
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, що додається.
Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ
Інд. 22ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2010 р. № 647
ПОРЯДОК
використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, що
спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва
1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду, передбачених пунктом 1 частини першої статті 74 Закону України “Про Державний бюджет України на 2010 рік” для часткової компенсації сільськогосподарським товаровиробникам, включаючи навчально- і науково-дослідні господарства вищих аграрних навчальних закладів (крім бюджетних установ) (далі — сільськогосподарські товаровиробники), вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, закупленої у поточному році (далі — бюджетні кошти).
Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінагрополітики. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних і Управління агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
2. Часткова компенсація надається на безповоротній основі і встановлюється у розмірі 30 відсотків вартості складної сільськогосподарської техніки (далі — техніка) вітчизняного виробництва без урахування сум податку на додану вартість згідно з переліком, затвердженим Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників.
3. Мінагрополітики для здійснення часткової компенсації вартості техніки вітчизняного виробництва (далі — часткова компенсація) утворює комісію з питань розподілу коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості техніки вітчизняного виробництва, та затверджує Положення про неї.
4. Часткова компенсація здійснюється на конкурсних засадах.
З метою організації і проведення конкурсу розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють конкурсні комісії та затверджують їх склад. Положення про конкурсну комісію затверджується Мінагрополітики.
Конкурсна комісія визначає та затверджує умови і строки проведення конкурсів та оприлюднює їх у друкованих засобах масової інформації.


5. Для участі у конкурсі сільськогосподарські товаровиробники подають до конкурсної комісії такі документи:
1) заявку (у двох примірниках), зразок якої затверджує Мінагрополітики;
2) довідку банку про відкритий поточний рахунок сільськогосподарського товаровиробника;
3) завірені в установленому порядку копії:
довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій;
бухгалтерської звітності станом на 1 січня поточного року (новостворені підприємства — за останній звітний період);
довідки про наявність техніки вітчизняного виробництва та навантаження на одиницю техніки;
документів, що підтверджують придбання зазначеної техніки;
довідки регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у цьому пункті документи до конкурсної комісії, у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі до 30 відсотків для компенсації витрат, пов’язаних з придбанням техніки вітчизняного виробництва;
довідки про відсутність (наявність) заборгованості понад півроку з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), виданої відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
У разі коли сільськогосподарський товаровиробник відчужує техніку вітчизняного виробництва, компенсацію за яку він отримав до закінчення трирічного строку її експлуатації, отримані на безповоротній основі кошти повертаються до державного бюджету.
6. Часткова компенсація не виплачується сільськогосподарським товаровиробникам, яких визнано банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.
7. Основними критеріями визначення переможця конкурсу є:
відсутність простроченої заборгованості за іноземними кредитами під державні гарантії для закупівлі техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам, та за користування технікою вітчизняного виробництва, отриманою на умовах фінансового лізингу, за минулі роки;
рівень забезпеченості сільськогосподарського товаровиробника технікою вітчизняного виробництва залежно від обсягу виробництва валової продукції сільського господарства.
8. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 10 числа Мінагрополітики за формою, затвердженою зазначеним Міністерством, реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які претендують на надання часткової компенсації.
9. Комісія, утворена Мінагрополітики, розглядає протягом 10 днів після виділення бюджетних коштів, реєстри, подані розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, проводить розподіл коштів між регіонами за критеріями, визначеними Мінагрополітики, та інформує про це протягом п’яти днів таких розпорядників бюджетних коштів.
10. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.
11. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня беруть зобов’язання за бюджетними коштами виключно в межах відповідних фактичних надходжень на зазначені цілі.
Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня на підставі рішення комісії, утвореної Мінагрополітики, подають до головних управлінь Державного казначейства реєстр сільськогосподарських товаровиробників і платіжні доручення на виплату часткової компенсації шляхом перерахування коштів на поточні рахунки та здійснюють відповідні видатки шляхом перерахування часткової компенсації на відкритий у банку поточний рахунок сільськогосподарського товаровиробника.
12. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають до 10 числа Мінагрополітики звіт про виплату часткової компенсації за затвердженою ним формою.
Мінагрополітики щокварталу до 20 числа наступного місяця та у місячний строк після закінчення бюджетного періоду подає Мінфіну звіт про кількість закупленої техніки вітчизняного виробництва, її вартість і реєстр сільськогосподарських товаровиробників, які отримали часткову компенсацію.
13. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.

[Сообщено Ткачук]

 
Добавил admin от Monday 20 September 2010 - 22:33:48
АПК Портал© 2008-2016